ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส

ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์ Los Angeles Lakers ประวัติของเลเกอร์สเริ่มจากทีมดีทรอยต์ เจมส์ (Detroit Gems) ซึ่งเริ่มเล่นในปี ค.ศ. 1946

หมวดหมู่